Choď na obsah Choď na menu
 


 Krúžok detského folklórneho súboru "Srdiečko"

Obrázok  Cieľom krúžku je prehlbovať a zachovávať ľudové tradície. Deti sa učia spievať a tancovať ľudové piesne a tance. So svojím programom sa predstavujú na vystúpeniach v MŠ aj na verejnosti. Krúžok vedie uč. Zuzana Macejková. Uskutočňuje sa v stredu od 12.45 - 14. 15  hod.

 

 

 Dramatický krúžok 

Motto: "Duševný život dieťaťa bude plnohodnotným len vtedy, keď dieťa žije vo svete hier, krásy, rozprávok, hudby, fantázie, tvorby."

Krúžok obohacuje deti o nové skúsenosti a zážitky, ktoré smerujú k rozvoju tvorivej Obrázok  aktivity, poznávacích schopností. Kultivuje estetický prejav dieťaťa, rozvíja predstavivosť, vyjadrovacie, pohybové a výtvarné schopnosti. Na krúžku deti nacvičujú divadielka, s ktorým vystupujú na školských slávnostiach a pre deti v triedach. Krúžok pracuje v stredu od 12.4 - 14.15 hod. pod vedením uč. Mgr. Daniely Guzovej.

  

  Krúžok Školy podporujúcej zdravie

Obrázok

 

 

 

 

Krúžok je zameraný na rozširovanie vedomostí detí v oblasti environmentálnej výchovy a zdravému životnému štýlu. Krúžok sa uskutočňuje každý druhý utorok a vedie ho uč. Mgr.Martina Štrompfová.

 

 

 Krúžok Anglický jazyk

Cieľom krúžku je oboznamovanie sa detí s cudzím jazykom hravou formou. Vedený je odbornou lektorkou Mgr. Miroslavou Petríkovou. Uskutočňuje sa každý štvrtok od 12.30 - 14.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Krúžok počítačový

                                                                                                                                                Úlohou je zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom a pracovať s detskými edukačnými programami.Obrázok  Krúžok sa uskutočňuje utorok 12.45 - 14.15 hod. Vedie ho Mgr. Stela Kuchárová.

 

Obrázok