Choď na obsah Choď na menu
 


 

 Vitajte na stránkach Materskej školy v Gelnici, Hlavná 117. Pozývame Vás na prehliadku naších  priestorov, naších aktivít, akcií a mnoho iného. Na stránkach nájdete fotky, zaujímavosti zo života materskej školy.

 

 

 

Materská škola   Hlavná 117  v Gelnici

oznamuje rodičom, že  „Zápis do Materskej školy“ na školský rok   2018/ 2019 sa uskutoční v dňoch                             15.05.2018 - 17.05.2018    v priestoroch materskej školy.

Rodičia, ktorí svoju žiadosť o prijatie do MŠ odovzdali v MŠ priebežne počas roka sa určeného zápisu už nemusia zúčastniť.

          Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave.

Rozhodnutie o priati/nepriati dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomné na adresu uvedenú v žiadosti.

Podmienky prijatia:

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od dvoch do šiestich rokov jeho veku. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

  Ostatné kritéria:

  1. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2017.

 3. Prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenci už našu MŠ navštevujú.

  V prípade záujmu rodičov poskytujeme pre deti v našej MŠ krúžky:

 4. Oboznamovanie sa s cudzím jazykom AJ

 5. Tanečný krúžok „Srdiečko“

 6. Počítač môj kamarát krúžok

 7. Šikovné ručičky

 8. Rozprávkovo v pohybe