Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


 

 Vitajte na stránkach Materskej školy v Gelnici, Hlavná 117. Pozývame Vás na prehliadku naších  priestorov, naších aktivít, akcií a mnoho iného. Na stránkach nájdete fotky, zaujímavosti zo života materskej školy.

 

 

 

Materská škola   Hlavná 117  v Gelnici

oznamuje rodičom, že  „Zápis do Materskej školy“ na školský rok   2017/ 2018 sa uskutoční v dňoch                             09.05.2017 - 12.05.2017    v priestoroch materskej školy.

          Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,  ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave.

Rozhodnutie o priati/nepriati dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomné na adresu uvedenú v žiadosti.

Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávaniesa prijíma dieťa od dvoch do šiestich rokov jeho veku. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné kritéria:

1. Prednostne sa prijímajú deti s nástupom do 15.09.2017.

2. Prednostne sa prijímajú deti, ktorých súrodenci už našu MŠ navštevujú.

 

Rodičia s deťmi, ktoré chcú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku, majú možnosť prezrieť si priestory školy a svojím deťom umožniť prvý kontakt s predškolským zariadením v čase, kedy je v našej MŠ

        „POPOLUDNIE OTVORENÝCH DVERÍ“

dňa: 03.05.2017  od 15.15 hod do 17.00 hod

V prípade záujmu rodičov poskytujeme pre deti v našej MŠ krúžky:

 

 1. Oboznamovanie sa s cudzím jazykom AJ, Nj

2. Hudobno-tanečný krúžok

3. Dramatický krúžok

4. Počítačový krúžok

5. Zdravá škola                               

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

 
Reklama