Choď na obsah Choď na menu
 


September

- výstava ovocia a zeleniny

-púšťanie šarkanov

Október

- triedne stretnutie so starými rodičmi "Deň úcty k starším"

-celoškolská jesenná vychádzka do prírody spojená s besedou s lesníkom

- návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ

- verejné vystúpeniek "Dňu úcty k starším"

November

- divadelné predstavenie podľa ponuky prešovského "Babadla"

- beseda so psychologičkou Mgr. T. Piskovou

- spoločná hodina TV s deťmi 1. ročníky ZŠ

December

- Mikuláš v materskej škole

- vianočné besiedky, výzdoba vianočného stromu

-verejné vystúpenie s programom "Mikuláš", "Vianočné trhy"

Január

- súťaž o najkrajšiu stavbu so snehu

- divadelné vystúpenie podľa ponuky bábkového divadla

- zimná celoškolská vychádzka do prírody, kŕmenie zvierat

Február

- slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ

- karneval v triedach, spoločná diskotéka masiek

-verejné vystúpenie s programom k fašiangom

- korčuľovanie detí na ZŠ

Marec

- školské kolo v prednese poézie a prózy

-návšteva knižnice pri príležitosti Mesiaca kníh

-návšteva Baníckeho múzea

Apríl

- školské kolo v speve piesní

- divadelné predstavenie na tému "Dopravná výchova"

- ukážka práce policajného zboru, požiarnikov

- prehliadka detského folklórneho súboru "Srdiečko"

Máj

- triedne besiedky k "Dňu matiek"

- verejné vystúpenie na mestských oslavách

- zapojenie sa do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí"

- návšteva predškolákov v školskom klube ZŠ

- školské kolo v športovej olympiáde

Jún

-týždeň detskej radosti - súťaže, divadlo, program z krúžkovej činnosti

- účasť na okresnom kole športovej olympiády

- školské kolo v súťaži "Projekt Adamnko"

-spoločný obed v školskej jedálni v ZŠ, oboznámenie sa s prostredím

- rozlúčka s predškolákmi v školskej záhrade, program, súťaže, opekanie, detská    diskotéka