Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

  •  Informácia pre rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi, aby si podali žiadosť na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 

 

  • Oznamujeme rodičom, ktorí platia stravu pre deti cez účet, že od 1.1.2010 je zmena účtu:

číslo účtu 1660705051/0200

 

  • ak chcete venovať MŠ 2% z dane  môžte tak urobiť ešte do konca apríla:

obchodné meno: RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MATERSKEJ ŠKOLE

sídlo: HLAVNÁ 117, 056 01 GELNICA

právna forma: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

IČO: 17319617743

Tlačivá budú k dispozícií v jednotlivých triedach. Z týchto peňazí každý rok usporiadavame kultúrne a športové podujatia pre deti a dopľňame interiér a exteriér MŠ o nové učebné pomôcky. 

 

  • strava sa platí u p. Čechovej v kancelárii v budove MŠ v čase od 10. - 15. dňa v mesiaci.

 

  • školné za dieťa je 6 € na jeden mesiac a platí sa učiteľkám v triede vždy do 10. dňa v mesiaci. Deti - predškoláci školné neplatia. Deti dvojročné platia 50 € mesačne až do dovŕšenia troch rokov. Potom platia 6 €.